Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

hatályos ettől a naptól: 2021.06.17 -től

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Bodnár Gábor Tamás E.V.
Székhely: 4405 Nyíregyháza, Rezeda zug 2/a.
Levelezési cím: 4405 Nyíregyháza, Rezeda zug 2/a.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartási szám: 55336561
Adószám: 56666531-2-35
Telefonszám: +36 30 416 97 96
E-mail: info@webszonyeg.hu
Honlap: www.webszonyeg.hu
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-94636752

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Email:  unas@unas.hu

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a webszonyeg.hu webáruház, melyet Bodnár Gábor Tamás E.V. üzemeltet és a Webshopban értékesített termékeket igénybe vevő személyek( továbbiakban: Vevő) közötti felhasználási feltételeket. Az ÁSZF-et a Webshopban megvásárolható árucikkekre (továbbiakban Termék) alkalmazni kell a Webshopban történő vásárlás esetén.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevő magára nézve a Webshop használatával, és/vagy a regisztrációval és/vagy a megrendelés elküldésével kötelezőnek tekinti és az abban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

A Webshopban a termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon, magyar forintban (Ft) van feltüntetve, azonban a termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékeknél szereplő képek tájékoztató jellegűek, illusztrációk! A webáruházban látható termék képe eltérhet a tényleges terméktől. (pl. mintás terméknél a minta nem pontosan ott és úgy szerepel, ahogy az a képen látható.) 

Az adatbeviteli hibák javítása

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 10000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Árváltozás, új árlista, beszerzési árak változása

A beszerzési árak folyamatos változása és a folyamatosan érkező új árlisták miatt az esetlegesen bekövetkezett árváltozások, illetve változtatások jogát fenntartjuk!

(pl.: pénteken érkező új árlista esetén az árváltoztatásokat hétfőn tudjuk kezdeni, így a hétvégén beérkező megrendelések esetében előfordulhat, hogy a termék vételára módosításra, korrekcióra szorul! Ezt minden esetben telefonon és/vagy írásban egyeztetjük a vásárlóval és a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.)

Az elektronikus szerződéskötés lépései

A vásárlás nem kötött regisztrációhoz. Vendég felhasználóként, illetve regisztrált felhasználóként egyaránt leadhatja rendelését.

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

Figyelem! A monitorok és kijelzők egyedi beállításai miatt a színek megjelenése eltérhet a termék valóságos színétől!

A termékek színében árnyalatbeli, illetve kinézet- és méretbeli minimális eltérés természetes jelenség lehet, amennyiben nem egy gyártásból származnak! Vágott és tekercses termékeknél (pl. műfű, padlószőnyeg, futószőnyeg, stb.), illetve laminált- és minden egyéb burkolatnál nem garantálható a teljes egyezés amennyiben a rendelés két különböző időpontban érezik be! Eltérő szélességű tekercses anyag (pl. 200cm széles és 400cm széles tekercs, stb.) rendelése esetén nem garantálható, hogy a különböző szélességű termékek színben, vastagságban és egyéb paramétereikben teljesen egyezőek lesznek! Gyártásból adódó eltérés előfordulhat! Méretre vágott, egyedi méretre készített, burkolati anyagok, textíliák, szőnyegek és minden egyéb termék esetében gyártástechnológiai okokból (+,-) 1-2%-os méretbeli eltérés megengedett, ebből adódó reklamációt nem áll módunkban elfogadni! A nem megfelelő kivitelezési, valamint az ebből adódó és ezzel kapcsolatos munkálatokból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Megrendel" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel Nyíregyházán, előre egyeztetve), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

Az „Adatok ellenőrzése” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 72 órás (vagy 3 munkanap) időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 72 órán belül (vagy 3 munkanap) nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Fizetési módok

A rendszer automatikusan felajánlja a lehetséges/ választható fizetési módokat a megrendelés végösszegének függvényében. A rendszer a következő fizetési módokat kezeli: készpénzes, utánvételes, előreutalásos fizetés.

Készpénzes fizetés

Az áru Eladó székhelyén történő átvételekor a Vevő a vételárat készpénzben, magyar forintban fizeti meg az Eladónak. A termék átvételére Vevő csak a fizetést követően jogosult.

Utánvétes fizetés

Amennyiben futár közreműködésével kerül sor a Webshopban megrendelt termék kiszállítására, úgy a Vevő a megrendelt áru esetlegesen szállítási költséggel megnövelt visszaigazolt ellenértékét készpénzben (bizonyos futárcég esetében bankkártyával) a futárnak teljesíti.

Téves, vagy hibás utánvétes összeg

Amennyiben a megrendelt áru végösszegét utánvétes fizetéssel szeretné kiegyenlíteni, de a kiszállításkor 0 Ft (azaz nulla forint) szerepel a csomagcímkén, minden esetben köteles azt Eladó felé jelezni. Ilyen esetben a vételár kiegyenlítésének módja lehet banki átutalás, vagy számla másolat kiszállításával ismételt utánvét a tényleges összeggel. A teljes vételár kiegyenlítéséig a megrendelt áru tulajdonjoga a Webszőnyeg.hu!

Banki átutalás

A Vevőnek lehetősége van a kiszállítás vagy személyes átvétel előtt a megrendelt árut előre kifizetni, az Eladó alább feltüntetett számlájára történő utalással. A megrendelés során ezt a fizetési módot választó Vevő részére a bankszámlaszámot és minden utaláshoz szükséges információt a visszaigazoló e-mailben az Eladó feltünteti. Az Eladó a rendelésről kiállított átutalásos számlát e-mailben megküldi Vevőnek a megrendelt áru teljesítését/kiszállítását/átvételét követően. Amennyiben az Eladó számláján a vételár a rendelés elküldésétől számított 5 munkanapon belül nem íródik jóvá, úgy Eladó törli a rendelést és nem köteles azt teljesíteni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: Erste Bank

Kedvezményezett neve: Bodnár Gábor Tamás e.v.

Adószám: 56666531-2-35

Kedvezményezett számlaszáma: 11600006-00000000-94636752

Bankkártyás fizetés

Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion, vagy az OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg.

Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Tudomásul veszem, hogy a Bodnár Gábor Tamás e.v. (4405 Nyíregyháza, Rezeda zug 2/a) adatkezelő által a www.webszonyeg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

SimplePay

Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Továbbá tudomásul veszem, hogy a Bodnár Gábor Tamás e.v. (4405 Nyíregyháza, Rezeda zug 2/a) adatkezelő által a www.webszonyeg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Pontgyüjtő számla

A webszőnyeg.hu egyedi kedvezménye a vásárlói felé, amenyiben aktiválva van! Sikeres fizetés után kerül jóváírásra a pont. Visszaélés, megtévesztés gyanúja esetén eladó egyoldalúan megvonhatja a vásárló pontgyüjtési kedvezményét. Visszaküldött áru, nem át vett csomag esetén a pont visszavonásra, levonásra, törlésre kerül. A pontgyüjtő számlára vásárlások után jóváíródik a pont. 1pont=1Ft. A jóváírás mértéke arányosan függ a megvásárolt termék értékével. A jóváírás mértékéről az eladó egyoldalúan rendelkezik, jóváírás mértékét tetszés szerint módosíthatja előzetes tájékoztatás nélkül. A pont készpénzre nem váltható, átutalását vevő nem kérheti, csak vásárlás alkalmával használható fel a webszőnyeg.hu webáruházában. Ekkor a pontgyüjtő számlán felhalmozódott összeg levonásra kerülhet a végösszegből. A levonást a vásárló döntheti le, hogy kéri, vagy sem. Ha nem kéri, akkor minden új vásárlás után hozzáíródik az új pont az új vásárlás alkalmával. A pontok felhasználhatósági idejéről a webszőnyeg.hu áruház üzemeltetője rendelkezik, annak felhasználási idejéről és lejártáról vásárlót időben tájékozatja. Lejárat előtt minimum 7 nappal értesítő e-mailt küld a vásárlónak. Beállítási hibából adódó téves jóváírás egyértelműen visszavonásra kerül, vagy levonódik, törlődik. Pl.: 1000 Ft elköltés után jár 3Ft, de a rendszer 300FT, vagy 3000Ft -ot ír jóvá, vagy ettől eltérő értéket. Ez egyértelműen hibás és egyoldalúan módosítható eladó részéről.

A módosítás, tévedés, elírás jogát eladó fenntartja, egyoldalú módosítást végezhet előzetes tájékoztatás, vagy bejelentés nélkül! Ez vonatkozik a termék adatokra, szolgáltatásokra, leírásokra, megnevezésekre és minden egyéb adatra, vagy információra ami a webáruházban látható.

Kupon kedvezmények

Szonyeg5 kupont felhasználhatja minden hírlevélre feliratkozó vásárló. A szonyeg5 kuponkód a kosárban lévő termék/termékek végösszegéből kerül levonásra. Egy vásárló, egyszer használhatja fel. Amennyiben a kosárban több termék is megtalálható és azok közül egy akciós, vagy több akciós, abban az esetben a kupon nem érvényesíthető az akciós termékekre. Kedvezmény-kedvezménnyel nem vonható össze! Ilyen esetben kérjük jelezze ügyfélszolgálatunk felé a problémát és megvizsgáljuk, hogy mely termékre/termékekre érvényesíthető a kedvezmény. Amennyiben teljes árú termék is van a kosárban, úgy utólag kerül levonásra annak az árából az 5% kedvezmény, melyről minden esetben tájékoztatjuk a vásárlót! Online bankkártyás fizetés esetén a különbözet visszautalásra kerül.

Előleg

150.000,-Ft feletti megrendeléseknél és bizonyos egyedi megrendelésre készült, ill. egyedi beszerzésű termékek esetében előleg befizetését kérhetjük, ezt telefonon vagy e-mailben küldött ajánlatunkban minden esetben jelezzük.

Szállítási feltételek

Szállítás módja

A megrendelt áruk kiszállítását futárszolgálat végzi. A kiszállítás munkanapokon 08:00 - 17:00 között történik.

A Vevő olyan szállítási címet adjon meg, ahol lehetőség szerint a fent említett időintervallumban tartózkodik és a megrendelését át tudja venni. Az Eladó a rendelés futárnak történő átadásáról e-mailben értesíti a Vevőt.

Amennyiben a Vevő nem tartózkodik a megjelölt szállítási címen, ezáltal a rendelés átvétele meghiúsul, úgy a futár a rendelést az Eladónak visszaszállítja. AZ Eladó a rendelés újbóli kiszállítása érdekében felveszi a kapcsolatot a Vevővel, de a második kiszállítást csak abban az esetben teljesíti, ha a vételárat a Vevő átutalással kifizette és az megjelent Eladó számláján.

Amennyiben a kétszeri szállítási kísérlet a Vevő hibájából nem jár sikerrel, úgy az Eladó törli a megrendelést. Ha a Vevő mégis szeretné a rendelés kiszállítását, úgy azt újból meg kell rendelnie a Webshopban.

Bizonyos rendelések esetén, a termékek jellemzőiből adódóan csak egyedi szállítási mód kerülhet kiválasztásra. Ilyen esetekben az Eladó a megrendelést követően felveszi a Vevővel a kapcsolatot, tájékoztatja a szállítás költségeiről, illetve pontosítja az egyedi szállítási mód miben létét illetően. Ekkor a Vevőnek lehetősége van eldönteni, hogy adott feltételekkel kéri e a rendelés kiszállítását, dönthet úgy, hogy visszalép a rendeléstől, amit káros jogkövetkezmények nélkül megtehet.

A termék átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával (aláírás nélkül is) a Vevő elismeri, hogy a megrendelt termékek megfelelnek a rendelésben leírtaknak (nem hiányos, nem sérült), ezért az Eladónak későbbiekben sem mennyiségi, sem minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Ha az átvételkor a Vevő a terméken vagy a csomagoláson sérülést tapasztal és az láthatóan az átvétel előtt keletkezett, úgy a Vevőnek kérnie kell a kiszállítást végző személytől egy jegyzőkönyv felvételét. Ilyen esetben a termékek visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja. Jegyzőkönyv hiányában az Eladónak későbbiekben sem mennyiségi, sem minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Szállítás ideje

A Webshopban megtalálható termékek szállítási határideje változó, az átlagos teljesítési határidő 3-5 munkanap. 

A termékek várható szállítási idejéről az Eladó a Vevőt a visszaigazolás során tájékoztatja. A meghatározott szállítási időn belül a terméket az Eladó a Vevő részére átadja. A webáruházban feltüntetett "24 órán belül csomagoljuk" tájékoztató jellegű információ és a rendelések 90%-ában tartható is. A túlméretes és egyedi méretre vágott és gyártott termékek (pl. futószőnyeg, padlószőnyeg, műfű, stb.) esetében a szállítási idő változhat és akár több nappal is hosszabbodhat a kiszállítás ideje! 

A szállítási idő "1-3nap" tájékoztató jellegű információ, mely raktárkészlettől függően változhat. A szállító partnerek esetleges késedelmes szállítása miatt felmerülő csúszás előfordulhat. A termékek szállítása minden esetben megtörténik (kivéve személyes átvétel esetén), amennyiben nem teljesíthető a termék, arról minden esetben telefonon, vagy e-mailben az Eladó tájékoztatja a vásárlót!

Szállítás díja

A szállítási díjakat a rendszer automatikusan számolja, arról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatást kap, kivéve az egyedi szállítási módot, ahol rendelést követően telefonon történik az egyeztetés.

Téves kiszállítás, rossz címre szállítás

A tévesen, rossz címre kiszállított termékek visszaszállítását Eladó szervezi. Az utánvéttel kifizetett tévesen kiszállított csomagokat a futárszolgálat csomagfelvételét követően 24-48 órán belül banki átutalással törleszti vissza. A téves szállításokkal kapcsolatban telefonon minden esetben történik értesítés, egyeztetés. Csere csomag esetén a címke a kiszállított csomagon lehet, melyet átragasztva a futár elszállítja a tévesen leszállított, vagy visszaárut.

Szállítási költségek:

Amikor a Vevő átvette a megrendelt terméket, akkor a termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat is rászáll.

Az Eladó előzetes hozzájárulásával a Vevő eltérhet a választott fizetési módtól.

Ha a Vevő a kiszállított termék vételárát nem tudja megfizetni, vagy az Eladónak fel nem róható okból az árut nem lehet átadni, úgy a Vevő köteles az áru rendelkezésre állásával és kiszállításával kapcsolatban felmerült költségeket az Eladónak megfizetni.

Személyes átvétel

A személyes átvétel Nyíregyházán lehetséges. A megrendelés beérkezése után az Eladó által összekészített termékeket egy előre egyeztetett időpontban a Vevő átveheti. Az áru ellenértékének megfizetése, a végösszegtől függően, történhet készpénzben vagy banki utalással, erről a Vevő a rendelés visszaigazolásakor tájékoztatást kap.

Az Eladó jogosult a megrendeléstől egyoldalúan elállni és azt törölni, amennyiben a Vevő a terméket az egyeztetett időpontig vagy rendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át.

Át nem vett csomag

Az át nem vett csomagok szállítási-visszaszállítási költségét a megrendelőre terheljük! 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (méretre vágott szőnyeg, padlószőnyeg, futószőnyeg, műfű)...

Amennyiben a megrendelt termék leszállításra kerül és annak átvételét előzetes indoklás nélkül megtagadja a Vevő, úgy szerződésszegést követ el. Ebban az esetben a termék visszaérkezését követően az Eladó fizetési felszólítást küld Vevő részére. A fizetési felszólítás az érvényben lévő szállítási költségre vonatkozik. A több tételből és/vagy nagy mennyiségből és/vagy nagy értékű megrendelések esetében a vállalkozást terhelő tényleges szállítási költség(ek) kerül(nek) felszámolásra! Fizetés mulasztása jogi lépéseket von maga után. Át nem vett és/vagy visszaküldött csomagok esetén, az újra küldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása/kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten indítani!

Telefonon történő rendelés menete

Amennyiben a Vevő nem szeretne a Honlapon keresztül megrendelést leadni, az Eladó telefonon is fogad megrendeléseket hétköznapokon 08:00-17:00 óráig a következő telefonszámon: +36 30 416 97 96

A megrendelés előfeltétele, hogy Vevő jelen okirat, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmát a megrendelést megelőzően megismerte, és megrendelését az Általános Szerződési Feltételek ismeretében adta le.

A megrendeléshez a Vevőnek a személyes adatain kívül az alább megjelölt további adatokat kell megadnia:

 1. a. termék megnevezése, színe, kódja 
 2. b. darabszám, mennyiség
 3. c. szállítási cím (számlázási cím, ha van ilyen), 
 4. d. e-mail cím és mobiltelefonszám, melyen az Eladó értesíteni tudja a Vevőt megrendeléssel kapcsolatban, 
 5. e. szállítási mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével, 
 6. f. fizetési mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével. 
 7. g. bármilyen olyan információt, amit a megrendelés teljesítéséhez az Eladónak tudnia kell, (Pl.: Munkahelyre kéri a szállítást.)  

A telefonon leadott megrendelés esetén a Vevő elismeri, hogy megismerte jelen dokumentum tartalmát és magára nézve azt kötelezőnek tekinti. A webszőnyeg.hu, a telefonos megrendelést követően e-mailben visszaigazoló e-mailt küld a Vevő részére, mely tartalmazza a telefonos megrendelés során a Vevő által megadott paramétereket.

Elállási jog

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indoklás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Megmaradt, fel nem használt burkolati anyagokat (pl.: laminált padló, vinyl, spc, műfű, padlószőnyeg, stb.) nem vásárolunk vissza!

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (méretre vágott szőnyeg, padlószőnyeg, futószőnyeg, műfű).
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………KeltKellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: info@webszonyeg.hu

Telefon: +36-70-736-44-51

Internet cím: www.webszonyeg.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt,

a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

A termék az Eladó tulajdonában marad a vételár teljes kifizetéséig. Amennyiben a termék a Vevő birtokába kerül a vételár teljes kifizetését megelőzően, úgy az Eladó irányába a Vevő felelősséggel tartozik mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Webshopon előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor, bármilyen változást, javítást hajtson végre és hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei a következők:

Szervezet neve: Bodnár Gábor Tamás e.v.

Székhelye: 4405 Nyíregyháza, Rezeda zug 2/a.

Adószám: 56666531-2-35

Nyilvántartási szám: 55336561

Telefonszám: +36 30 416 97 96

E-mail: info@webszonyeg.hu

Tárhely szolgáltató neve: UNAS Online Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bodnár Gábor Tamás e.v. a https://www.webszonyeg.hu/ weboldal üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy felhasználóink már a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk. Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

 • a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 • b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
 • c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés) és
 • f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés)

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).
 1. FOGALMAK

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

III. ALAPELVEK

Bodnár Gábor Tamás e.v. mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE
 2. WEBOLDALAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1.1. HONLAP HASZNÁLAT (SZERVER NAPLÓZÁS)

Amennyiben a https://www.webszonyeg.hu/, weboldal látogatója megtekinti a weboldalt, információk (melyek lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek a látogató berendezése (pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök, együttesen: berendezések) illetve a vállalkozás szervere között. Az adatrögzítés folyamata a következő: a felhasználó internetes oldalhoz történő valamennyi hozzáférése, azaz minden egyes fájl-lehívás vagy fájl-lehívási kísérlet esetén az adott folyamathoz tartozó adatok egy protokollfájlban kerülnek eltárolásra (logfile).

A honlap lehívásával kezelt információk köre (log fájl formájában) a következők:

IP cím, böngésző típusa, a látogatás időpontja, meglátogatott oldal címe, böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), valamint az előzőleg látogatott oldal címe.

A honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja:

Honlap egyes oldalainak biztonságos üzemeltetése, a honlap elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a vállalkozás jogos érdeke.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési címzettjei / címzettek csoportjai:

A fentebb részletezett adatok tekintetében harmadik fél felé történő továbbítás nem történik.

A honlap használattal megvalósuló adatkezelés tárolási ideje:

Az adatok 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek

Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.

1.2. COOKIE KEZELÉS

Az adatkezelés célja:

A https://webszonyeg.hu, weboldal biztonságos üzemeltetése, a https://webszonyeg.hu webáruházban a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Adattovábbítás címzettjei: Adattovábbítás nem történik

Érintettek: https://webszonyeg.hu weboldalak látogatói

Kezelt adatok: Alapvető működést segítő sütik. Ezen sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A legtöbb vállalkozás használt süti úgy nevezett munkamenet (session) süti, amely a böngésző bezárásával törlődik a számítógépéről. Emellett van néhány hosszabb életű süti, melynek segítségével a weboldal felismeri a látogatókat.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a vállalkozás jogos érdeke

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama:

A sütikben a következő adatok, illetve információk kerülnek elmentésre és feldolgozásra:

- bejelentkezési funkció, élettartam: egy megnyitás

- szükség esetén terheléscsökkentés, élettartam: egy megnyitás

- Kosár funkció, élettartam: a legutóbbi látogatástól számított 30 nap.

Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.

1.3. WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

Az adatkezelés célja: A https://www.webszonyeg.hu/ webáruházban a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a létrejött fogyasztói szerződés teljesítése

Érintettek: a https://www.webszonyeg.hu/ webáruház azon Felhasználói, akik rendelést adnak le a webshopban. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte. Amennyiben regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév; E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám, rendelésszám, dátum, a vásárolt árura vonatkozó információk

Adatkezelés időtartama:

a szerződés teljesítéséig (lásd a 3. Szerződéssel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggésben kezelt adatok pontot is)

Az adatkezelés jogalapja: A vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Technikai és szervezési intézkedések: Az adatvédelmi szabályzat XIV. pontjában rögzítve.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül nem lehet feldolgozni a rendelést és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

1.4. JOGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS CÉLJÁBÓL KEZELT ADATOK

Az adatkezelés célja: A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, adatszolgáltatás

Érintettek: Azon természetes személyek adatainak kezelése, akik szerződést kötnek az adatkezelővel

Kezelt adatok: A megrendelés során megadott adatok: Vezetéknév, keresztnév, számlázási cím,

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a vállalkozás jogos érdeke

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: Az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos. Az érdekmérlegelési tesztet az adatkezelési szabályzat 17. sz. melléklete tartalmazza.

1.5. SZÁMLÁZÁS

Az adatkezelés célja: Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Érintettek: azon személyek, akik részére az Adatkezelő számlát állít ki a szerződés teljesítése kapcsán

Kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, rendelésazonosító, megrendelt termékre vonatkozó adatok (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), fizetési mód

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

1.6. ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A https://www.webszonyeg.hu/ webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása

Érintettek: azon Felhasználók, akik a megrendelés során házhozszállítást kérnek, vagy az átvételi ponton történő személyes átvételt választják

Kezelt adatok: A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő átadásához szükséges adatok (ideértve a termékek futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását. név; e-mail cím, telefonszám, rendelésazonosító, megrendelt termékre vonatkozó adatok

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Smka projekt Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. (könyvelési tevékenység)

Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázás)

GLS Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2. (futárszolgálat)

FUTÁR.HU LOGISZTIKAI KFT., 1039 Budapest, Boglár út 1. (futárszolgálat)

CS-SPRINT.HU, CS80 KFT., 1161 Budapest, Csömöri út 78-80. (futárszolgálat)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig tárolja a Szolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: személyes adatok nélkül a Szolgáltató nem tudja a megrendelt terméket kiszállítani a vásárló részére.

1.7. REGISZTRÁCIÓ A HTTPS://WWW.WEBSZONYEG.HU WEBOLDALON

Az adatkezelés célja: A https://www.webszonyeg.hu/ webáruházban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése

Érintettek: azon Felhasználók, akik a https://www.webszonyeg.hu/ weboldalon regisztrálnak

Kezelt adatok: Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat. Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki. Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, ügyfélszám, jelszó, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrált felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat.

1.8. KAPCSOLATFELVÉTEL, VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelés célja: a megkeresés érdemben történő feldolgozása, kérdések megválaszolása, tájékoztatás (a megrendelt termékek személyes átvételével vagy házhoz szállításával kapcsolatban (pl. megrendelt termék átvételének időpontja, megrendelt termék futárnak történő átadása, megrendelés határidőn túli teljesítése)

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki az adatkezelő által megadott elérhetőségeken érdeklődik a megrendelt termékkel kapcsolatban

Kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év)

1.9. A HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

Adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás, vásárlók könyve online űrlap kitöltése során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Érintettek: a https://www.webszonyeg.hu/ weboldal felhasználói

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja, az érintett IP címe, név, e-mail cím

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

1.10. A VÁSÁROLT TERMÉK KIFIZETÉSE CÉLJÁBÓL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

1.10.1. BANKI ÁTUTALÁS

1.10.2. BARION

1.10.3. OTP SIMPLEPAY

 

 

1.10.4. UTÁNVÉTES FIZETÉS

1.10.1. BANKI ÁTUTALÁS

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. Az Adatkezelő csak az átutalt összegnek az Erste Bank Hungary Zrt -nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: Bodnár Gábor Tamás e.v.; bankszámla száma: 11600006-00000000-94636752) történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat.

Érintettek: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

Kezelt adatok: számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, összeg

Adattovábbítás címzettjei:

Adatkezelő számlavezető bankja: Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

1.10.2. BARION

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a szolgáltatások ellenértékét bankkártyával egyenlítse ki. Az Adatkezelő kizárólag a tranzakció azonosítóját és a sikerességről szóló visszajelzést, mint adatot kapja, bankkártya adatokat nem kezel. A bankkártyával történő fizetés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. A Barion használata esetén a rendszer a Webáruház oldaláról a Barion fizetési oldalára navigálja a vásárlót. Itt nyílik lehetőség arra, hogy a bankkártyával kapcsolatos adatai megadását követően a vásárló kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. Az Adatkezelő nem kezel bankkártyával kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő ez esetben csak a Barion használatát lehetővé tevő, valamint az Erste Bank Hungary Zrt -nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: Bodnár Gábor Tamás e.v.; bankszámla száma: 11600006-00000000-94636752) történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat. A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.

Érintettek: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.

Kezelt adatok: vezeték- és keresztnév, bankszámlaszám, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje.

Adattovábbítás címzettjei:

Adatkezelő számlavezető bankja: az Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.ép. 5.em. 5.; adószám: 25353192-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-048552; honlap: https://www.barion.hu; e-mail: compliance@barion.com)

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

1.10.3. OTP SIMPLEPAY

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a szolgáltatások ellenértékét bankkártyával egyenlítse ki. Az Adatkezelő kizárólag a tranzakció azonosítóját és a sikerességről szóló visszajelzést, mint adatot kapja, bankkártya adatokat nem kezel. A bankkártyával történő fizetés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. Az OTP SimplePay használata esetén a rendszer a Webáruház oldaláról az OTP SimplePay fizetési oldalára navigálja a vásárlót. Itt nyílik lehetőség arra, hogy a bankkártyával kapcsolatos adatai megadását követően a vásárló kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. Az Adatkezelő nem kezel bankkártyával kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő ez esetben csak az OTP SimplePay használatát lehetővé tevő, valamint az Erste Bank Hungary Zrt -nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: Bodnár Gábor Tamás e.v.; bankszámla száma: 11600006-00000000-94636752) történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat. A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.

Érintettek: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.

Kezelt adatok: vezeték- és keresztnév, bankszámlaszám, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje.

Adattovábbítás címzettjei:

Adatkezelő számlavezető bankja: az Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; adószám: 24386106-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-174466; honlap: https://simplepay.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu)

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

 

1.10.4. UTÁNVÉTES FIZETÉS

Az adatkezelés célja: Utánvétes fizetés esetén az érintettnek a termék házhoz szállítása során nyílik lehetősége arra, hogy a kézbesítésben közreműködő partnernél kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. A kézbesítést követően az abban közreműködő partner utalja át az érintett által megrendelt termék ellenértékét az Adatkezelő részére. Az adatkezelés célja a vásárló azonosítása, az vásárló és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.

Érintettek: Minden természetes személy, aki az utánvétes fizetési lehetőséget választja.

Kezelt adatok: vezeték- és keresztnév, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje

Adattovábbítás címzettjei:

Adatkezelő számlavezető bankja: Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

1.11. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Az adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről, akciókról.

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a vállalkozás hírlevelére feliratkozik.

Kezelt adatok: név; e-mail cím,

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, amelyet az érintett a Vállalkozás https://www.webszonyeg.hu/ honlapján a „Szeretnék értesítést kapni az újdonságokról” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Adattovábbítás címzettjei:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

1.12. MINŐSÉGI KIFOGÁS INTÉZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: Minőségi kifogások esetén az adatkezelő minőségi kifogásiról szóló jegyzőkönyvet vesz fel. Az adatkezelés célja Bodnár Gábor Tamás e.v. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a vállalkozás felé jelzi minőségi kifogását a vásárolt termékkel kapcsolatban

Kezelt adatok: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, termék megnevezése, vételára, teljesítés időpontja, a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja, elutasítás esetén annak indoka

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltakra.

Adattovábbítás címzettjei: Adattovábbítás nem történik

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

1.13. PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg a panasz beérkezését követően harminc napon belül megküldeni.

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a panaszt tesz a vállalkozás tevékenységével kapcsolatban.

Kezelt adatok: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Profilalkotás: nem történik

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvényben foglaltakra.

Adattovábbítás címzettjei: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. (tárhelyszolgáltató)

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

Adatkezelés időtartama: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL
 2. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 1. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2.

Az adatfeldolgozó megnevezése: FUTÁR.HU LOGISZTIKAI KFT.,

Az adatfeldolgozó székhelye: 1039 Budapest, Boglár út 1.

Az adatfeldolgozó megnevezése: CS-SPRINT.HU, CS80 KFT.,

Az adatfeldolgozó székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 78-80.

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 1. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Smka projekt Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 1. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft.,

Az adatfeldolgozó székhelye: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 1. Bankkártyás Fizetési szolgáltató

5.1. Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.ép. 5.em. 5.; adószám: 25353192-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-048552)

Honlapja: https://barion.hu

Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A továbbított személyes adatokat a Barion Payment Zrt. a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.

5.2. Simplepay - OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., adószám: 24386106-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-174466

Honlapja: https://simplepay.hu

Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést az OTP Mobil Kft. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Simplepay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A továbbított személyes adatokat az OTP Mobil Kft. a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.

 

 1. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

A Vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a szabályzatban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 1. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 1. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
 3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 5. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

11.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400;

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.2 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.